Chương trình mở bán online ưu đãi 10%

Chương trình mở bán online ưu đãi 10%

Có hiệu lực

Từ 10/11/2022 đến 01/06/2024

Điều kiện

Giảm 10% tổng giá trị đơn hàng (Mỗi user được áp dụng 1 lần) Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 300.000đ khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh Áp dụng tại Hồ Chí Minh từ ngày 12/11 - 30/11 Áp dụng tại Hà Nội từ ngày 22/11 - 30/11

Đã thêm vào giỏ hàng

Không thêm được vào giỏ hàng

Đã thêm vào yêu thích

Đã xóa khỏi yêu thích

Thêm vào yêu thích thất bại

Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đơn hàng của bạn